Lærer efteruddannelse

Vil du gerne styrke dine lærerfaglige kompetencer?

Hos UCL tilbyder vi en række kurser og efteruddannelser til dig som lærer. Her kan du styrke dine færdigheder inden for det, der er relevant for dig og din hverdag. Du opnår viden og får redskaber, så du kan facilitere læreprocesser med børnenes udvikling i fokus.

Læs mere om efteruddannelse og kurser for lærere og få karrierevejledning om undervisning af børn og unge.

"Psykiatriske patienter er i en sårbar situation. Derfor vil jeg gerne være med til at pege på, hvordan man kan forbedre deres forhold."

Siger Sofie Louise Aslerin'

 

 

 

 

 

Jeg har forsket ved siden af mit arbejde som sygeplejerske gennem et år. Jeg følte det var mit liv, da det stod på. Når jeg ikke arbejdede som sygeplejerske, var jeg i gang med at forske, siger Sofie Louise Aslerin.

Og hun fik vel at mærke ikke penge for at forske. Hun gjorde det, fordi hun er passioneret.

Men hvad drev den 26-årige sygeplejerske til at droppe stort set al fritid i næsten et år og forske i, hvordan sundhedsprofessionelle inddrager de pårørende i plejen og behandlingen på voksenpsykiatriske afdelinger?

- Jeg har selv arbejdet med psykiatriske patienter og oplevet, at de er i en sårbar situation. Derfor vil jeg gerne være med til at pege på, hvordan man kan forbedre deres forhold.

- De nærmeste pårørende er dem, der kender patienten bedst. Og det er veldokumenteret, at det har en positiv indvirkning på patienternes sygdomsforløb, når sundhedsprofessionelle inddrager de pårørende. Når det lykkes at inddrage de pårørende, er det med til at reducere indlæggelsestiden og reducere tilbagefald.

- Men er man god nok til at inddrage pårørende i psykiatrien? Det ville jeg gerne finde svar på med min forskning.

Nyuddannede Sofie tog fat i erfaren forsker

Ideen til forskningsarbejdet fik Sofie allerede på sidste del af hendes uddannelse til sygeplejerske. Her blev hun fuldstændig opslugt af det afsluttende bachelorprojekt.

Og da eksamensbeviset var i hus, ville hun prøve sig selv af. Hun ville se, om hun kunne løfte bachelorprojektet til en videnskabelig forskningsartikel i et anerkendt tidsskrift. Noget som ville kræve hårdt arbejde og som få nyuddannede fra sygeplejerskeuddannelsen i UCL havde gjort.

Derfor tog hun fat i hendes tidligere vejleder Ellen Boldrup Tingleff, der er ph.d. og forsker hos Anvendt Sundhedsforskning hos UCL.

Diplomuddannelse for lærere

Pædagogisk diplomuddannelse

Som lærer kan du styrke dine faglige og personlige kompetencer med en Pædagogisk Diplomuddannelse. Den giver dig mulighed for at specialisere dig inden for en lang række områder, fx: didaktisk udvikling i skolen, dansk som andetsprog, idræt, krop og bevægelse, naturfagsvejleder, specialpædagogik, ordblindelærer og meget mere. På UCL kan du selv tilrettelægge den Pædagogiske Diplomuddannelse med mere end 20 retninger.

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Du kan også tage en diplomuddannelse i erhvervspædagogik der giver dig kompetencer til at arbejde på erhvervsskoler. Drømmer du om at undervise unge og voksne på fx teknisk skole, handelsskole, SOSU-skole eller et AMU-center, så kan denne uddannelse klæde dig på til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne. Du finder flere spændende muligheder på UCL, såsom diplomuddannelsen som læringsvejleder eller som ordblindelærer.

Diplomuddannelse i skoleledelse

Hvis du har lyst til at blive skoleleder eller inspektør og arbejde med ledelsesmæssige, strategisk og organisatoriske udfordringer på en skole, kan du videreuddanne dig inden for skoleledelse. På UCL kan du tage en diplomuddannelse i skoleledelse og blive klædt på til at håndtere ledelse og faglig udvikling af medarbejdere, organisationsudvikling og forandringsledelse.

Diplomuddannelse i Skoleledelse er målrettet dig, der arbejder som skoleleder, afdelingsleder, teamleder eller i andre ledelsesfunktioner i skolen. Uddannelsen omfatter 60 ECTS og kan gennemføres på deltid over højst 6 år og på fuldtid på et år.

Akademiuddannelse for lærere og undervisere

Vores akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning er målrettet dig, der er lærer på fx en produktionsskole, en ungdomsskole, erhvervsskole eller arbejder som mentor for en virksomheds elever.
Her får du viden om læring og din rolle som underviser, og du får kompetencer til at undervise forskellige målgrupper. Akademiuddannelsen er en videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Akademiuddannelsen i ungdoms og voksenundervisning
har et omfang på 60 ECTS og kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen henvender sig til voksne med erhvervserfaring samt minimum en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse i rygsækken. På UCL kan du også læse en akademiuddannelse i Socialpædagogik og Ungdomspædagogik.

Kurser for lærere

Særlig udvalgte kurser

Har du spørgsmål?

Hos karriere- og studievejledningen sidder vi klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig videre i dit forløb.

Du er velkommen til, at tage kontakt til os på efteruddannelse@ucl.dk, hvorefter vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. 

Du har også mulighed for at booke en vejledningssamtale med Henrik.

Henrik har mange års erfaring inden for rådgivning, vejledning og karriereudvikling. Her er du garanteret kyndig vejledning.

Book vejledning hos Henrik

Udfyld nedenstående ansøgning