Regler og love

Mangler tekst

Mangler tekst

Der er følgende spilleregler du skal overholde

Talent Bekendtgørelsen  

(Kort beskrivende tekst her ) 

UCLs spilleregler for talentindsatser 

(Kort beskrivende tekst her )

Der er tre måder at anerkende talent indsatser på 

  1. Udmærkelse på eksamensbeviset (Talentbekendtgørelsen § 4)
  2. Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset (Talentbekendtgørelsen § 5)
  3. Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset (Talentbekendtgørelsen § 6)

Hvad er procedurerne ved anerkendelse? (simpelt flowdiagram skitse )

Her skal du kontakte UCLs talent udvalg.