Digital-Didaktisk Model

Online eller blendede undervisningsforløb

Kan man bare sætte strøm til sine gamle undervisningsforløb? Det kan man i princippet godt, men det bliver sjældent vellykket!

Hvis du har et undervisningsforløb, du gerne vil lave om til et blended learning forløb, bliver du nødt til at gentænke didaktikken og designet. Du skal redidaktisere dit forløb og bagefter redesigne dine læremidler, så du sikrer den pædagogiske effekt og merværdi, som definitionen på blended learning fordrer.

I mange tilfælde opstår vores lyst til at lave om på vores undervisning, fordi vi ser et problem i det oprindelige undervisningsforløb. Det kan være studerendes inaktivitet, fravær eller mangel på tid til at give studerende feedback på en opgave. Det kan være en god idé at starte ved sådan et problem, som motivation for at komme i gang med at designe et blended learning forløb. Hvordan kan blended learning være med til at løse mit problem?

På den måde er digitalisering med til at løse et problem og ikke noget vi med vold og magt skal presse ned over et undervisningsforløb, s om fungerer godt, som det er. Vi skal nemlig ikke digitalisere for digitaliseringens skyld. Ved at forholde dig til blended learning på denne måde, udstikker det den retning, som du kan gå, og som er det første trin i designprocessen.

Når du har en problemstilling eller en idé til hvad du gerne vil, er det vigtigt, at du fortsætter din designproces med en grundig didaktisk analyse.

I linket ses en analysemodel for digitalt-didaktisk design. Begreberne gennemgås punkt for punkt. Gem beslutningen om, hvilke digitale læremidler du vil anvende til sidst, så dit teknologivalg ikke bliver styrende for, hvad du gerne vil opnå pædagogisk og indholdsmæssigt.