Studieaktivitetsmodel

UCL samarbejder med de øvrige UC’ere om er række generiske tiltag, blandt andet om udviklingen og arbejdet med Studieaktivitetsmodellen. Danske Professionshøjskoler skriver på deres hjemmeside om Studieaktivitetsmodellen:

En ny version af professionshøjskolernes studieaktivitetsmodel gør det nemmere for de studerende at få overblik over deres studie. Modellen, som oprindeligt blev lanceret i 2013, er nu kommet i en opdateret model, hvor den store forandring er, at den er blevet interaktiv. Modellen kan på den måde let og overskueligt illustrere fordelingen af tid undervejs på studiet. Målet er at skabe et klarere billede af studieintensiteten og alle de elementer, som udgør et fuldtidsstudie, herunder også den tid, som ikke er decideret skemalagt undervisning.

Samtidig hjælper studieaktivitetsmodellen med en forventningsafstemning mellem underviser og studerende, så det bliver tydeligere, hvem der løbende har ansvar for – og deltager i – de forskellige studieaktiviteter.

Studieaktivitetsmodellen:

  • Viser at studiet består af forskellige typer af studieaktiviteter
  • Viser hvem der har hovedansvaret for og deltager i hvilke aktiviteter
  • Gør det tydeligt at der er tale om et fuldtidsstudie
  • Hjælper med forventningsafstemning mellem studerende og underviser

Studieaktivitetsmodellen er en hjælp til de studerende og underviserne på alle professionshøjskoler. Den interaktive model skal hjælpe med at give et bedre overblik over alle de studieaktiviteter og dermed den studieintensitet, der hører til en professions- eller erhvervsrettet uddannelse.

Vi anbefaler jer kraftigt at anvende modellen, hvis det ikke allerede er et krav fra din uddannelses side, da den giver et værdifuldt bidrag til metakommunikationen mellem underviser og studerende om krav, forudsætninger og dermed motivation.