Hvem kan hjælpe dig?

Digitalisering og IT har en række konsulenter ansat, der på forskellig vis arbejder med digitalisering og læring i både drift og i udviklingsprojekter.

Driften består blandt andet i at holde vores læringsplatform kørende. UCL anvender itslearning, hvorfra al læring og kommunikation mellem undervisere og studerende i UCL udgår. De producerer også vejledninger til itslearning, samt til andre systemer, f.eks. Zoom, den digitale mødeplatform, der anvendes i UCL. Nogle konsulenter sidder fortrinsvis med drift. De har tæt kontakt til undervisere og ledere, både som undervisning og support. De har fokus på teknik, men alle har en pædagogisk/didaktisk baggrund.

Udviklingsprojekterne omhandler blandt andet planlægning eller omlægning af digitale, blendede, hybride eller rene online forløb og hele uddannelser. Projekterne gennemføres i samarbejde med undervisere og gerne med studerende samt praksis i form af sygehuse, kommunale tilbud og diverse virksomheder. Konsulenterne har ligeledes tæt samarbejde med UCL’s efter- og videreuddannelsesafdeling og løser jævnligt undervisningsopgave ud over udviklingsprojekterne.

Derudover er der i afdelingen ansat en række designere, der primært varetager opgaver, hvor de producerer digitale læremidler. De har kontakt til undervisere i udviklingsprocessen, men de har ikke undervisning eller pædagogisk support. Til sidstnævnte opgaver indgår konsulenter, der har hovedfokus på den pædagogiske/didaktiske tilgang til digitalisering. De arbejder både med udviklingsprojekter, undervisning og med individuel konsulentbistand.