Læringscirkler

Et kompetenceudviklingsforløb i en læringscirkel er et kort forløb på 16 timer. Fokus er på at løfte undervisernes it-didaktiske kompetencer for mere kvalificeret at kunne inddrage digitale indholdselementer og anvende fagspecifikke digitale teknologier i deres undervisning. Herigennem styrkes grundlaget for, at de studerende kan forstå, anvende og forholde sig kritisk til digitale teknologier, samt de potentialer og dilemmaer digitaliseringen medfører. 

Kompetenceudviklingsforløbene tager afsæt i en digital ressourcesamling og deltagelse i læringscirkler tæt på egen uddannelsespraksis. Arbejdet i læringscirklerne tager fat på udfordringer, som deltagerne oplever i egen undervisning, hvorved der sikres en tæt relation til undervisernes praksis.

Deltagerne i læringscirklerne får udbytte på flere måder:

  • Faglig opdatering ift. digitale felter i eget fag/egen uddannelses professions- eller praksisområde.
  • Fagdidaktisk kompetenceløft gennem eksperimenter med at udvikle nye undervisningsdesigns.
  • Teknologisk/didaktisk kompetenceløft gennem afprøvning af nye digitalt støttede undervisnings- og læringsformer i praksis.
  • Etablering eller styrkelse af kollegiale netværk i egen og/eller andre afdelinger.
  • Erfaring med aktionslæring som redskab i egen fortsatte kompetenceudvikling.

Læringscirklerne afvikles over 8 mødegange á en time. En facilitator fra Projekter og Udvikling vil guide og facilitere deltagernes proces på møderne, og understøtte dialog, sparring og feedback i gruppen. Deltagerne skal forvente at bruge en time til forberedelse op til hver mødegang.

En læringscirkel kan sagtens bestå af undervisere fra forskellige uddannelsesretninger. Uddannelsesledere kan derfor med fordel drøfte etablering af en læringscirkel på tværs af afdelinger og uddannelsesområder. 

Har du spørgsmål eller ønskes en læringscirkel oprettet, skal du kontakt udviklingskonsulent Thomas Ahler (thah@ucl.dk) fra Enhed for Projekter og Udvikling.