Læringscirkler

Et kompetenceudviklingsforløb i en læringscirkel er et kort forløb på 16 timer. Fokus er på at løfte undervisernes it-didaktiske kompetencer for mere kvalificeret at kunne inddrage digitale indholdselementer og anvende fagspecifikke digitale teknologier i deres undervisning. Herigennem styrkes grundlaget for, at de studerende kan forstå, anvende og forholde sig kritisk til digitale teknologier, samt de potentialer og dilemmaer digitaliseringen medfører. 

Kompetenceudviklingsforløbene tager afsæt i en digital ressourcesamling og deltagelse i læringscirkler tæt på egen uddannelsespraksis. Arbejdet i læringscirklerne tager fat på udfordringer, som deltagerne oplever i egen undervisning, hvorved der sikres en tæt relation til undervisernes praksis.

Deltagerne i læringscirklerne får udbytte på flere måder:

  • Faglig opdatering ift. digitale felter i eget fag/egen uddannelses professions- eller praksisområde.
  • Fagdidaktisk kompetenceløft gennem eksperimenter med at udvikle nye undervisningsdesigns.
  • Teknologisk/didaktisk kompetenceløft gennem afprøvning af nye digitalt støttede undervisnings- og læringsformer i praksis.
  • Etablering eller styrkelse af kollegiale netværk i egen og/eller andre afdelinger.
  • Erfaring med aktionslæring som redskab i egen fortsatte kompetenceudvikling.

Læringscirklerne afvikles over 8 mødegange á en time. En facilitator fra Projekter og Udvikling vil guide og facilitere deltagernes proces på møderne, og understøtte dialog, sparring og feedback i gruppen. Deltagerne skal forvente at bruge en time til forberedelse op til hver mødegang.