Læringsobjekter

I digitalisering og IT har vi særlig viden om, kompetencer og produktionskapacitet til at producere læringsobjekter.

Læringsobjekter er korte asynkrone e-læringsforløb på 20-40 minutters studieaktivitet. Objekterne kan anskues som en slags digital bog bestående af forskellige modaliteter, medier og interaktionsmuligheder.

Læringsobjekter fungerer særlig godt som formidlingsform, hvor indholdet enten er langtidsholdbart og/eller generisk og/eller hvor den samme viden skal formidles til en stor målgruppe. Dette kan både være i undervisnings- og/eller projektsammenhæng.

Opbygges en pulje af læringsobjekter inden for et studie, fagfelt eller projekt, opnås en anden fordel; nemlig at læringsobjekter kan anskues som en slags ”byggeklodser”, der kan sammensættes på forskellige måder alt efter, hvilken målgruppe og kontekst der er tale om.