Om UC BuildingLab

Vi udveksler viden, forskning og erfaring med byggebranchen

Buildinglab's formål er

  • At udvikle og understøtte videngrundlaget for Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Byggekoordinatoruddannelserne, gennem implementering af forskning samt forsøg- og udviklingsarbejde i undervisningen
  • At bidrage til udvikling af de studerendes professionskompetencer inden for byggebranchen, gennem projekter og cases, der sikrer praksis- og professionsnærhed i undervisnings- og lærings-scenarier
  • Sammen med regionale, nationale samt globale virksomheder og institutioner at skabe nye produkter og services og dette skal ske gennem innovation og udviklingsbasering

BuildingLab´s viden- og innovationsfokus i 2020-2022 er Digitalisering af byggeprocessen, Bæredygtig renovering, transformation og bygningsfornyelse, Produktivitet på byggepladsen samt fremtidige kompetencer inden for byggeriet.