InnoLab Build 4.0

Innovationssamarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Innovationslaboratorier Build 4.0

Projektet har til formål at understøtte små og mellemstore virksomheders arbejde med at udvikle nye løsninger indenfor bæredygtigt byggeri via digitale redskaber og muligheder.
 
Projektet arbejder efter principperne i Build 4.0, som beskriver teknologier i denne kontekst. Eksempelvis bringes følgende digitale teknologier i spil:

  • BlockChain
  • Machine Learning og kunstig intelligens
  • Sporbarhed i materialer
  • Virtual og augmented reality
  • Big Data
  • Industrial Internet of things
  • Intelligente energi løsninger
  • 3D print
  • Robotter

Projektets udgangspunkt er fælles laboratorie- og testaktiviteter, hvor virksomheder og videninstitutioner interagerer for at finde frem til nye innovative løsninger. Gennem anvendelse af bachelorstuderendes arbejde sikres, at den nyeste viden fra videninstitutionerne bringes i spil.

Projektet skal sikre, at der udvikles mindst 8 nye koncepter indenfor bæredygtighed gennem digitalisering i byggeriet. Et innovationslaboratorium er et udtryk for den model og samarbejdsform, vi benytter, når vi skal skabe nye og innovative løsninger på erkendte problemstillinger.


Til hvert projekt sammensætter vi sammen med virksomheden et udviklingsteam, som består af en række partnere med forskellige kompetencer.


UCL kommer med forskere og tekniske faciliteter.
Virksomheden bidrager med en ide/problemstilling, testmiljø samt medarbejderressourcer.

Henrik Kryger Madsen Lektor, arkitekt MMA

Regionalfonden støtter projektet med 6.313.000 kr.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med 3.127.000 kr.