Klimasikring og robuste bygninger

Kommende årtiers klimaforandringer i form af forøgede nedbørsmængder, storm og oversvømmelser udfordrer både nye og eksisterende bygningers robusthed.

Særligt med fokus på levetider, behov for tilpasning/justeringer/udskiftning og krav til ”ansvar for forvaltning af regnvandsmængder på egen grund”.
Projektet har til hensigt at løfte afdelingens vidensområde inden for området klimatilpasning og robust bygnings- og områdedesign. Der sættes fokus på projektering og udførelsesmetoder der skal imødegå skybrud, ekstreme vejrhændelser og oversvømmelser, både hvad angår bygningsdesign, byggemodning og områdeplanlægning.
I projektet arbejdes der primært med vidensopbygning inden for metoder og arbejder udført i terræn, bygningsbasis og primære bygningskonstruktioner.

Hvad forventes der at komme ud af aktiviteten/projektet?

  • At styrke afdelingens vidensniveau inden for klimasikring, både inden for materialer, projekteringsmetoder og udførelse.
  • At afdelingen bliver medlem af og aktiv i projektgruppe under - Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)
  • At underviserne bliver i stand til at afholde oplæg for andre uddannelser under UCL, eller på seminarer/konferencer i samarbejde med We Build Denmark (tidligere BygFyn).
  • At underviserne bliver i stand til at indgå udviklingssamarbejder med professionen og gennem semesterprojekter med studerende, i første omgang knyttet op omkring et valgfag på 4. semester.
  • At udgive artikel omkring afdelingens arbejde med klimasikring/klimatilpasning.

Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)

Projektansvarlig

Charlotte Lykke Pedersen Lektor ved UCL Byggeri, Bygningsingeniør, MSc. Climate Engineering

Projektleder

Kim Jepsen Underviser, Byggekoordinator

Projektdeltagere

Jan Bronke Underviser, Bygningskonstruktør
Ronald Ed Toliver Mobility koordinator