Produktivitet i byggeriet / Bottom-up Leadership

Projektet er et 1. årige forskningsprojekt med organisationen Bottom-up Leadership in Construction Denmark som ramme for et samarbejde med og mellem AAU, Konstruktørforeningen, Enemærke Petersen, Niras, Konstruktøruddannelsen, UCL, m.fl.
Problemstillingen som adresseres er:

Den hidtidige top-downtilgang ledelsesmæssigt har ikke alene kunne tilfredsstille kundernes forventninger og har ikke leveret nok resultater på bundlinjen,- kan en bottom-up-tilgang til den samlede byggeproces i udførelsesfasen, skabe større produktivitet, bedre resultater for entreprenørerne, øge trivslen, samt implementere delelementer fra en cirkulær økonomi?

Projektet rummer tre hovedaktiviteter i forhold til Konstruktøruddannelsen:

  • Vidensudvikling af forholdet mellem LBS og Selvledede Byggepladser
  • Kapacitetsopbygning vedr. implementering af ovennævnte i byggeprocessen i udførelsesfasen i DK
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale i forhold til uddannelsen, samt etablering af pædagogiske læringscirkler, hvis projekter omsættes i forskellige virksomheder.

Hvad forventes der at komme ud af aktiviteten/projektet?

  • At de deltagende undervisere kan fungere som betalte konsulenter i regionale byggevirksomheder.
  • At de studerende i 5.bk valgfag: Entreprenørship, kan gennemføre dele af valgfaget i en entreprenørvirksomhed.
  • At EJJ bliver medlem af bestyrelsen i Bottom-up Leadership in Construction Denmark
  • At EJJ bliver primus motor for udviklingen af Bottom-up-ledelse i region Syddanmark
  • At EJJ og HTL bliver del af forskningsprojektet
  • Desuden at der afholdes et seminar i UCL-regi for andre Konstruktørskoler

Projektansvarlig

Erik Jung-Jensen

Projektdeltagere

Jan Bronke Underviser, Bygningskonstruktør
Hanne Ludvigsen Underviser, Bygningskonstruktør