Renovering, bygningsfornyelse og transformation

Der arbejdes dels med projekter, dels med udvikling af nye vidensområder i afdelingen inden for Renovering, bygningsfornyelse og transformation

Afdelingen har en projektgruppe 'Team 5' som arbejder målrettet med udvikling af renovering og ombygning. Udviklingsgruppen arbejder med at udvikle og implementere nye fagområder, eftervidereuddannelse, afholdelse af seminarer og udviklingsprojekter inden for renovering, med et særligt fokus på Cirkulær økonomi og bæredygtig renovering samt især koblingen mellem disse 2 hovedområder.

Udviklingsgruppen vil arbejde med at undersøge og implementere viden inden for:

  • Nedrivningsprocessens grænseflader
  • Roller og ansvarsfordeling i forhold til afklaring af risici og arbejdsmiljø
  • Samarbejde mellem dem der nedriver – og dem, der efterfølgende renoverer.
  • Vurdering af hvilke materialer der er bedst egnede til genbrug og genanvendelse
  • CE-mærkning, lovgivning og juridiske udfordringer
  • CO2-regnskaber for byggepladsen og byggeriet
  • Spild og affald fra byggepladser

For at sikre praksis- og professionstilknytning inden for området renovering og ombygning og herigennem indhente ikke bare ny viden på området, men også en viden om hvordan disse emner omsættes i praksis, vil der etableres et samarbejdsforum, på følgende projekter: 

  • Transformationsprojekt Vollsmose, Odense NØ
  • Renovering af Højstrupparken, Bolbro
  • Nedrenoveringen i Åhaven, Dyrup   

Hvad forventes der at komme ud af aktiviteten/projektet?

Udvikling af nye vidensområder gennem seminarer, workshops, netværksklynger og projekter.

Samt at få lukket afdelingens ”vidensgaps” inden for emnerne nedrivning-, genbrug og genanvendelsesprocessen.

Den ønskede effekt ville være at etablere et innovationslaboratorium i forbindelse med nedrivning og renovering af Vollsmose- og Åhaven-projektet i 2021-2022.

Yderligere skal problemstillingerne i projekterne implementeres i 4. semester valgfag Cirkulærbyggeri og 5. semesters tværfaglig opgave.

Projektansvarlig

Henrik Kryger Madsen Lektor, arkitekt MMA

Projektledere

Christian Syversen Adjunkt ved UCL Byggeri, Bygningskonstruktør

Projektdeltagere

Charlotte Lykke Pedersen Lektor ved UCL Byggeri, Bygningsingeniør, MSc. Climate Engineering
Søren Schaldemann Hansen Underviser, Bygningskonstruktør
Jan Bronke Underviser, Bygningskonstruktør