Træbyggeri

Der er ikke tradition for at bygge med træ som bærende bygningskonstruktioner i Danmark, hvorfor man pt. delvist lægger sig op ad lande som Norge og Østrig når man skal projektere i træ.

I branchen arbejdes der pt. med udvikling af ”danske måder og standardmetoder” som tilgodeser dansk lovgivning, byggeskik og fasemodeller.

Der er et ønske i afdelingen om, at styrke viden på området træbyggeri, herunder særligt CLT (cross laminated timber) og metoden ”design for adskillelse”.
Byggeri med træ kræver et særligt fokus på bygningsfysik; lyd, brand og fugt, hvilket også ønskes undersøgt. Herudover giver træbyggeri mulighed for at indarbejde og optimere miljøhensyn, da træ nedsætter mængden af klimagasser og påvirkning fra indlejret energi i bygningen, samtidig med at træbyggeri kan optimeres som præfabrikation og med fokus på design for adskillelse, genanvendelse og optimering af indeklima.

I projektet vil der dels arbejdes med teoretisk viden gennem litteraturstudier og deltagelse i seminarer og konferencer, dels gennem netværksdannelse omkring erfaringer fra realiserede projekter, særligt i forhold til bygningsfysiske udfordringer.

Hvad forventes der at komme ud af aktiviteten/projektet?

  • At styrke afdelingens vidensniveau inden for træbyggeri, både inden for materialer, projekteringsmetoder og digitalisering.
  • At kunne koble allerede eksisterende viden fra ”alment teknisk fælleseje” med nye (digitale) projekteringsmetoder.
  • At Anders Ulsted bliver afdelingens træ-specialist.
  • At Anders Ulsted bliver medlem af og forankret i netværk for træbyggeri, herunder trae.dk.
  • At afholde seminar/konference om træbyggeri på UCL i samarbejde med We Build Denmark (tidligere BygFyn).
  • At udgive artikel omkring afdelingens arbejde med træbyggeri.

I projektet samarbejder vi med

Projektansvarlig

Charlotte Lykke Pedersen Lektor ved UCL Byggeri, Bygningsingeniør, MSc. Climate Engineering

Projektleder

Anders Ulsted Adjunkt ved UCL Byggeri, Bygningskonstruktør, Master in Energy and Green Architecture

Projektdeltagere

Bo From Jacobsen Bygningskonstruktør
Claus Bjerre Underviser, Bygningskonstruktør
Paul Andreas Jensen Underviser, Byggekoordinator