Træbyggeri

Der er ikke tradition for at bygge med træ som bærende bygningskonstruktioner i Danmark, hvorfor man pt. delvist lægger sig op ad lande som Norge og Østrig når man skal projektere i træ.

I branchen arbejdes der pt. med udvikling af ”danske måder og standardmetoder” som tilgodeser dansk lovgivning, byggeskik og fasemodeller.

Der er et ønske i afdelingen om, at styrke viden på området træbyggeri, herunder særligt CLT (cross laminated timber) og metoden ”design for adskillelse”.
Byggeri med træ kræver et særligt fokus på bygningsfysik; lyd, brand og fugt, hvilket også ønskes undersøgt. Herudover giver træbyggeri mulighed for at indarbejde og optimere miljøhensyn, da træ nedsætter mængden af klimagasser og påvirkning fra indlejret energi i bygningen, samtidig med at træbyggeri kan optimeres som præfabrikation og med fokus på design for adskillelse, genanvendelse og optimering af indeklima.

I projektet vil der dels arbejdes med teoretisk viden gennem litteraturstudier og deltagelse i seminarer og konferencer, dels gennem netværksdannelse omkring erfaringer fra realiserede projekter, særligt i forhold til bygningsfysiske udfordringer.

Hvad forventes der at komme ud af aktiviteten/projektet?

  • At styrke afdelingens vidensniveau inden for træbyggeri, både inden for materialer, projekteringsmetoder og digitalisering.
  • At kunne koble allerede eksisterende viden fra ”alment teknisk fælleseje” med nye (digitale) projekteringsmetoder.
  • At Anders Ulsted bliver afdelingens træ-specialist.
  • At Anders Ulsted bliver medlem af og forankret i netværk for træbyggeri, herunder trae.dk.
  • At afholde seminar/konference om træbyggeri på UCL i samarbejde med We Build Denmark (tidligere BygFyn).
  • At udgive artikel omkring afdelingens arbejde med træbyggeri.

I projektet samarbejder vi med

Projektansvarlig

Charlotte Lykke Pedersen Lektor ved UCL Byggeri, Bygningsingeniør, MSc. Climate Engineering

Projektleder

Anders Ulsted Underviser, bygningskonstruktør - Master in Energy and Green Architecture: MEGA

Projektdeltagere

Bo From Jacobsen Bygningskonstruktør
Claus Bjerre Underviser, Bygningskonstruktør
Paul Andreas Jensen Underviser, Byggekoordinator