Projektarbejde

Processer før projektarbejde defineres som preprojekt

Processer før projektarbejde defineres som preprojekt123

Preprojekt

 • Preprojektet er forberedelsen / forarbejdet til projektet. 
 • Denne arbejdsform giver jer mulighed for at komme langt ind i fokus- og researchfasen, inden I endeligt beslutter jer for, hvad jeres projekt skal handle om.

Projektarbejde er en arbejdsform, hvor studerende med samme interesse udforsker et fagligt område.

Projektgruppen vil ofte have en temaramme at arbejde under, og selve undersøgelsesspørgsmålet defineres af projektgruppens medlemmer.

Projektet er kendetegnet ved, at der ikke er noget gældende facit – projektet indeholder både teoretisk viden og empiriindsamling fra praksisfeltet.

Arbejdsform og metode

 • Hvornår skal jeg gøre hvad? 
 • Hvem deltager?
 • Hvad er formålet / kravene?
 • Hvem skal have produktet?
 • Hvem skal gøre hvad? – arbejdsfordelingen
 • Hvad kan jeg gøre ?

Hvilken projektarbejdsform passer bedst til dit projekt?

Se de forskellige arbejdsformer nedenfor

Innovativt projektarbejde:

 • Innovation tager udgangspunkt i visionen om, hvordan det skal blive, men at vejen dertil ikke er kendt.
 • Innovation er en tilstræbt forandring, der starter en søgen efter nye og brugbare løsninger.

Innovativt projektarbejde indeholder følgende elementer

 • Research og analyse
 • Vision/udfordring
 • Idegenerering
 • Test og justeringer
 • Gennemførelse og implementering
 •  Videndelig

I denne kategori findes flere forskellige innovationstyper

Hvilke sammenhænge skal innovation indgå i?

 • Produkt- og serviceinnovation  
 • Procesinnovation
 • Organisatorisk innovation
 • Systeminnovation
 • Strategisk policy innovation
 • Social innovation

Forskellige innovationsformer

Hvilke behov/ønsker skal innovationen opfylde ?

 • Brugerdreven innovation   
 • Forskningsdreven innovation
 • Teknologidreven innovation
 • Prisdreven innovation
 • Medarbejderdreven innovation

Aktionslæring er en arbejdsmetode, som forudsætter et meget tæt samarbejde mellem projektgruppen og praksisfeltet. 

Det skal være muligt for projektgruppen at observere, undersøge, afprøve, afstemme og reflektere i den kontekst, som projektet foregår i. 

“Aktionslæring er læring i fællesskab, gennem udspørgende undersøgelse og refleksioner i forhold til deltageres aktioner (projekter, handlinger, praksis, eksperimenter) og organiseret i særligt  rammesatte læringsgrupper med frivillig deltagelse”    

Kilde: Madsen, B. (2010). Aktionslæringens DNA: en håndbog om aktionslæringens teori og metode. Aarhus: Via Systime

 Aktionslæring tager udgangspunkt i 

 • Udvikling med udgangspunkt i egen praksis
 • Læringen er både individuel og kollektiv læring. Læring i fællesskaber!
 • Refleksionsprocesser og handling
 • Nysgerrigt spørgende forholdemåder
 • Stram og rummelig rammesætning
 
 
 
 

Et aktionslæringsforløb- UCL model

 

Faser i aktionslæringsforløb