Valgmoduler på administrations-bachelor-uddannelsen

På 7.-10. modul kan du vælge 4 valgmoduler inden for vidt forskellige kompetence- og fagområder.

Læs og se video om modulerne

Herunder kan du læse og se videoer om de valgmoduler, som Administrationsbacheloruddannelsen i Odense udbyder på 7.-10. modul.

Modulet tager udgangspunkt i hvordan entreprenant tænkning kan anvendes både som analytisk redskab og ramme, og i praksis som drivkraft for nye bæredygtige tiltag og måder at organisere og strukturere værdiskabende elementer på i relation til det omkringliggende samfund. Processen lærer dig at gøre en positiv forskel men også at håndtere de svære dilemmaer, der opstår, når der er behov for at forandre adfærd og tænkemåder både på
individuelt - gruppe og organisatorisk plan.

Modulet vægter selvledelse i praksis, hvor den studerende på egen hånd og i teams understøttet af underviserne lærer at initiere en entreprenant proces, der skaber bæredygtig værdi.

Lær mere om modulet:

Det bæredygtige lederskab.

Med udgangspunkt i en dansk kontekst ser vi på, hvordan den administrative opgaveløsning foregår i relation til og i samarbejde med internationale organisationer.

Det kan være internationale organisationer som fx EU, FN, OECD, Verdensbanken og internationale NGO’er.

Det vil dig i stand til at identificere og vurdere internationale organisationers kerneområder, arbejdsgange og samarbejdsrelationer med andre aktører.

Vi arbejder med de problemstillinger og indsatser, der kan være i fokus, når vi arbejder med internationale organisationer og på det internationale niveau.

Her vil vi særligt have fokus på kulturforståelse og interkulturel kommunikation.

Du kan vælge dette modul på modul 7.

Hør underviser Miloud Yousfi fortælle om modulet (videolængde: 1,45 minutter).

Lær mere om modulet:

Internationale organisationer.

 

Arbejdsmarkedet er der, hvor den økonomiske vækst bl.a. kommer fra.

Her tjenes de penge, der beskattes, og som giver råd til velfærd mv. 

Der er fokus på det fagretslige system, beskæftigelsespolitik og et indblik i arbejdsmarkedets funktioner.

Du kan vælge dette modul på modul 8.

Hør underviser Gitte Kira Bak fortælle om modulet (videolængde: 2,09 minutter).

Læs mere om modulet:

Beskæftigelse og arbejdsret.

På europæisk niveau (EU) gives der betydelige ressourcer til regional vækst og udvikling til nationale og tværnationale initiativer. 

Modulet henvender sig til dig, der interesserer dig for nationale, regionale og kommunale planlægningsopgaver.

På modulet bliver der sat fokus på bæredygtighedsbegrebet, planlægningsstrategier- og processer, og hvordan borgerinddragelse har indflydelse på disse processer.

Du kan vælge dette modul på modul 8.

Hør underviser Jakob Djurhuus Albrechtsen fortælle om modulet (videolængde: 2,29 minutter).

Lær mere om modulet:

Planlægning og udvikling.

Hvis du kan se dig selv arbejde med kommunikation i det politiske felt, hvad enten det er partipolitisk eller fx i en NGO, så vil dette valgmodul klæde dig på til at varetage en lang række af kommunikationsopgaver.

Det kan fx handle om at:

  • Udvikle budskaber og sikre synlighed i medierne i forhold til en
    organisations prioriterede indsatser.
  • Tilrettelæggelse af en valgkampagne.
  • Håndtering af krisekommunikation.

Der vil også være stort fokus på magtbegrebet og de forskellige magtpositioners muligheder for indflydelse.

Du kan vælge dette modul på modul 8.

Hør underviser Miloud Yousfi fortælle om modulet (videolængde: 2,12 minutter).

Læs mere om modulet:

Administrationsbacheloren som politisk konsulent.

Her bliver du klædt på til at arbejde med personaleforhold.

Det indebærer bl.a.:

  • Ansættelse af nye medarbejdere.
  • Lønforhandlinger.
  • Planlægning af videreuddannelse.
  • Undersøgelser af medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Du kan vælge dette modul på modul 9.

Hør underviser Jakob Djurhuus Albrechtsen fortælle om modulet (videolængde: 2,00 minutter).

Læs mere om modulet:

HR, kommunikation og personalejura.

På dette modul vil vi have særlig opmærksomhed på, hvordan kommunerne kan være med til at sikre en fortsat udvikling af velfærdsområderne gennem fokus på nytænkning og effektivisering af de økonomiske ressourcer.

Vi vil se på, hvordan bl.a. udbud og indkøbsaftaler kan være med til at styrke velfærdsområderne.

Du kan vælge dette modul på modul 9.

Lær mere om modulet:

Offentligt/Privat samarbejde – juridiske og økonomiske aspekter

Modulet retter sig mod studerende, der ønsker en grundlæggende viden om, mangfoldighed, inklusion, og integrationsindsatser Modulet har endvidere et praktisk sigte, der sætter den studerende i stand til at varetage administrative og helhedsorienterede opgaveløsninger på integrationsområdet. Modulet vil indeholde flere praksisbesøg.

 

Læs mere om modulet:

Valgmodul 9: Integration, Inklusion og mangfoldighed

Hvad er en forandring?

Hvordan påvirker forandringen de mennesker, der udsættes for den?

Hvordan leder man en forandringsproces?

Det bliver du klædt på til at håndtere i dette modul.

Du kan vælge dette modul på modul 10.

Hør underviser Jeppe Søndergaard Knudsen fortælle om modulet (videolængde: 2,10 minutter).

Læs mere om modulet:

Forandringsledelse og forandringsagent.

Gode vejledere skal kunne navigere i et omskifteligt uddannelsesområde, der hele tiden byder på nye uddannelser og nye retlige rammer.

Samfundets udvikling påvirker uddannelsesområdet, idet høj eller lav beskæftigelse øger fokus på uddannelse og job.

Modulet dykker ned i de forskellige sammenhænge og giver dig de rette redskaber til at udføre professionel vejledning.

Du kan vælge dette modul på modul 10.

Hør underviser Hanne Ingemann Sørensen fortælle om modulet (videolængde: 2,03 minutter).

Læs mere om modulet:

Uddannelse og vejledning.

Dette valgmodul giver dig redskaber, der er målrettet den private sektor.

Redskaberne kan også anvendes i forhold til at indgå i arbejdet med planlægning af udvikling og vækst i samspillet mellem den private og den offentlige sektor.

Derudover er der fokus på de forskellige former for offentlig-privat samarbejde set fra den private leverandørs side.

Det er lige fra konkurrence gennem udbud af offentlige opgaver/indkøb til
offentlig-private partnerskaber.

Du kan vælge dette modul på modul 10.

Hør underviser Jakob Djurhuus Albrechtsen fortælle om modulet (videolængde: 2,05 minutter).

Lær mere om modulet:

Administrationsbacheloren i den private sektor.