Studiestartsprøve

Prøven giver dig nyttig indsigt

Alle nye studerende på administrationsbacheloruddannelsen deltager i uddannelsens første måned i en studiestartsprøve for at få indsigt i studieaktiviteten og for at vurdere, om studerende har særlige behov.

I forbindelse med studiestarten på administrationsbacheloruddannelsen er det obligatorisk at blive danskscreenet. Det er ikke en screening der bedømmes.

Formålet med studiestartsprøven er at opnå indsigt i:

  • De studerendes studieaktivitet inden for den første måned af uddannelsen. Ved manglende studieaktivitet udskrives den studerende fra uddannelsesinstitutionen.
  • Om der er studerende der har et særligt behov for støtte i at forstå og skrive dansk på et til strækkeligt niveau for uddannelsen.

På baggrund af screeningens resultat kan du tilbydes et forløb med supplerende dansk, men det er frivilligt at deltage i dette forløb.

Det er Tietgen Kompetencecenter, der tilbyder undervisning efterfølgende med mindre screening giver anledning til at gennemgå et forløb for ordblinde. Hvis der er tale om ordblindhed, kontaktes UCLs SPS støtteordning gennem studievejlederen.

Den ekstra undervisning tager udgangspunkt i undervisningen fra de moduler, som du som studerende er tilknyttet.

  • I dit optagelsesbrev fra uddannelsesinstitutionen modtager du information om, at der inden for cirka den første måned efter studiestart vil blive afholdt en studiestartsprøve.
  • Information om studiestartsprøven vil blive publiceret på relevante hjemmesider på uddannelsesinstitutionen.
  • Du vil modtage information af underviserne på modul 1. Cirka 2-3 uger efter studiestart stilles studiestartsprøven.
  • Du skal møde fysisk op for at kunne deltage i studiestartsprøven, hvor der vil være indkald/undervisning.  
  • Ved manglende fremmøde har du anvendt ét af to forsøg på at deltage prøven.
  • Efter cirka 1 uge afholdes studiestartsprøven igen for de studerende som ikke deltog ved første prøve.
  • Ved særlige vilkår, såsom dokumenteret sygdom, kan den studerende ansøge om dispensation om endnu mulighed for at deltage i en tredje studiestartsprøve. I fald der ikke søges dispensation om deltagelse i en tredje prøve vil den studerende automatisk blive udmeldt fra uddannelsesstedet.

Studerende med studiestart i februar har i forbindelse med deres optagelsesbrev i december modtaget information om, hvor de kan læse mere om studiestartsprøven.

Studerende med studiestart i september vil i forbindelse med deres optagelsesbrev i juli modtage information om studiestartsprøven.