Emil blev administrationsbachelor mens han var i job

Læs hvorfor Emil valgte at læse administrationsbachelor på det fleksible forløb på UCL.

Emil Stenholt Fredeløkke har bl.a. haft job som administrativ medarbejder hos Nordfyns Kommune og Assens Kommune, hvor han har arbejdet på børne- og ungeområdet. Derudover har Emil været ydelsessagsbehandler hos Odense Kommune samt været fuldtidsansat i en administrativ funktion, mens han færdiggjorde sin administrationsbacheloruddannelse på UCL.

Hvorfor startede du på administrationsbachelorforløbet? 

Jeg valgte at starte på det fleksible forløb på administrationsbacheloren fordi uddannelsen præsenterede en unik kombination mellem teoretiske værktøjer og praksisnærhed.

Uddannelsen tiltalte mig fordi administrationsbacheloren bliver beskrevet som den administrative brobygger mellem borgeren på den ene side og den offentlige forvaltnings topledelse samt politikere på den anden side.

Derudover bliver man også administrativ brobygger mellem forskellige fagligheder.

Hvordan omsætter du din erfaring fra dit erhverv til dit studie? 

Den erfaring som jeg har opbygget fra arbejdsmarkedet har jeg kunne bruge på alle moduler af uddannelsen. Når det kommer til de metodiske overvejelser der altid lægger til grund for anvendelse af teorier, har jeg haft en klar fordel ved at kunne inddrage min praktiske erfaring. Det giver i mine øjne langt flere perspektiver på studiet, end hvis man kommer uden forudgående erfaring.  

Helt konkret har jeg flere gange under forløbet oplevet, at jeg har kunne håndtere en del af de udfordringer jeg møder på mit arbejde med de teorier jeg har fået på administrationsbacheloruddannelsen.

Særligt har evnen til at kunne sætte sig ind i de forskellige aktører som dagligt påvirker den offentlige forvaltning været et stærkt redskab til at håndtere mine opgaver.

Har du fået nye kompetencer du kan bringe i spil? 

Jeg har fået mange nye kompetencer på administrationsbacheloruddannelsen. Alt lige fra hvordan styringsparadigmer kan anvendes til at beskrive hvordan organisationer skal agere i bestemte sammenhæng, til videnskabsteorier der giver forståelse for andre mennesker set ud fra forskellige vinkler. Uddannelsen giver også mange juridiske kompetencer samt kompetencer inden for det økonomiske felt.  

Er der noget der har været særlig udfordrende ved at passe job og studie samtidig? 

Jeg har ikke oplevet særligt mange udfordringer med at passe både job og studie. Det er klart at uddannelsesformen er anderledes end ved de ordinære hold, idet at man på foløbet her primært er it-studerende og kun har fysisk fremmøde en gang om ugen. Det betyder også at gruppearbejde og opgaveløsning primært foregår uden for arbejdstiden og undervisnings-dagene, og her skal man påregne at bruge en del tid om aftenen på sit studie.

På det fleksible forløb er man ikke fast tilknyttet et hold men får muligheden for arbejde mere på tværs af holdårgangene, hvilket jeg synes er en fordel, idet jeg har haft mulighed for at arbejde sammen med mange medstuderende fra de forskellige hold.