Afgangsprojekt, International transport og logistik - transport

Akademimodul

Du skal gennemføre afgangsprojektet inden for centrale problemstillinger i uddannelsen.

Her får du mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante enten for din nuværende jobsituation eller fremtidige karriere. Du bliver dermed specialiseret i et område efter eget valg.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du får en kompetence, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning. Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for linjens centrale fagområde.

Eksamensprojektet gennemføres individuelt eller i grupper på op til 3 personer. Projektets problemstilling er selvvalgt.

Vejlederen skal godkende den valgte problemstilling senest 4 uger efter semesterstart og er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse. Når du har bestået minimum 50 ECTS-point, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt for at få en akademiuddannelse (AU).

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Bo Reinholdt Glerup
Bo Reinholdt Glerup Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

12. september 2019 - Odense C

12. september 2019 - Vejle

12. september 2019 - Vejle

Forløb