Bygningsautomatik

Akademimodul

Du får forståelse for og viden om el-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energiforsyning, forståelse for komponenter, deres anvendelse og funktion samt viden om centrale begreber og metoder inden for bygningsautomation og kan forstå anvendelsen af disse.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Bygningsautomatik er for dig, der vil have en Akademiuddannelse i El-installation. Fagmodulet er fag 6 i Akademiuddannelsen i El-installation og forudsætter beståelse af faget Grundlæggende El-teknisk beregning på installationer.

Fagligt indhold

Modulet indeholder planlægning, projektering og udførelse af bygningsautomatik med teknologier inden for Intelligente Bygnings Installationer (IBI) og Building Management Systems (BMS).

Efter uddannelsen kan du vurdere anlægsformer inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS - samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik og vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for bygningsautomatik under hensyntagen til energi-og miljøtekniske forhold.

Udbytte

Du lærer at deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS samt håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til bygningsautomatik.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

2. september 2019 - Vejle

Forløb