Bygningsautomatik

Akademimodul

Få forståelse for og viden om el-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energiforsyning, forståelse for komponenter, deres anvendelse og funktion!

Tilmeld modul

Lær om bygningsautomatik med IBI og BMS!

Fagligt indhold 

Du lærer om planlægning, projektering og udførelse af bygningsautomatik med teknologier inden for Intelligente Bygnings Installationer (IBI) og Building Management Systems (BMS).

Du får viden om:

  • el-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energiforsyning
  • komponenter, deres anvendelse og funktion
  • centrale begreber og metoder inden for bygningsautomation og anvendelsen af disse.

Udbytte

Efter Bygningsautomatik kan du vurdere anlægsformer inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS - samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik. Du kan vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for bygningsautomatik under hensyntagen til energi-og miljøtekniske forhold.

Niveau

Du kan tage modulet Bygningsautomatik, hvis du har bestået det obligatoriske fag Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer.

Modulet hører under akademiuddannelsen i El-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, som ønsker at bygge ovenpå dine el-tekniske kompetencer fra modulet Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser.

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb