Coaching i organisationer

Akademimodul

Vil du lære om coaching i forbindelse med din ledelse?
Med Coaching i organisationer får du forståelse for, hvordan organisatorisk coaching adskiller sig fra personlig coaching, og for hvilken kontekst, den indgår i.

Tilmeld modul

Brug coaching som metode i en organisatorisk kontekst!

Fagligt indhold 

Coaching er et stærkt værktøj til at åbne nye døre for udvikling af kompetencer og læring - Coaching i organisationer udvikler dine samtale- og kommunikationskompetencer med særligt fokus på at kunne coache i en organisatorisk kontekst.

Du bliver præsenteret for coachingteknikker og samtalemodeller, så du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling med sproget som redskab.

Du får viden om:

  • coaching i praksis
  • kommunikationsteori og -forståelse
  • rollen som coach
  • etik og moral i coaching i organisationer
  • kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen.

Udbytte

I ledelsessammenhænge lærer du at inkludere coaching i samtaler, at vurdere din egen coachingstil og at være neutral. Du bliver også klogere på den kommunikationsteoretiske baggrund for coaching ved at lære om systemisk teori og socialkonstruktivisme.

Efter Coaching i organisationer kan du:

  • bruge forskellige coachingmodeller og -teknikker med henblik på at skabe læring og udvikling i egen organisation
  • bruge coaching til at udvikle sit eget personlige lederskab
  • anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Coaching i organisationer er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil lære at bruge coaching i din ledelse til udvikling af både dine medarbejdere og din organisation.

Eiler Skovbjerg Vejleder
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb