Gas A

Akademimodul

Få viden om myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg, så du kan arbejde med gastekniske- og varmeanlæg med tilhørende automatik.
Du kan lære mere med Gas A.

Tilmeld modul

Bliv klar til arbejdet med gastekniske anlæg!

Fagligt indhold 

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer samt at vælge relevante og tidssvarende løsninger. Du lærer at formidle valg til relevante brugere samt at anvende de værktøjer, der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Du får viden om:

  • gassens egenskaber og forbrænding
  • gasforbrugende apparater og kedler, ventilations- og aftrækssystemer
  • installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer
  • gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og bygning
  • myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg.

Udbytte

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer samt at vælge relevante og tidssvarende løsninger. Du lærer at formidle valg til relevante brugere samt anvende de værktøjer der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Efter modulet kan du håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg med tilhørende automatik. Du bliver i stand til i et fagligt og tværfagligt samarbejde at kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg.

Niveau

Du kan tage modulet Gas A, hvis du har bestået det obligatoriske fag Grundlæggende VVS-tekniske begreber.

Modulet hører under akademiuddannelse i VVS-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som vil arbejde med gastekniske anlæg.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb