Gas A

Akademimodul

Få viden om myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du opnår forståelse for gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og bygning samt forståelse for gasforbrugende apparater og kedler, ventilations- og aftrækssystemer. Du vil ligeledes få viden om dimensionering og etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer samt at vælge relevante og tidssvarende løsninger. Du lærer at formidle valg til relevante brugere samt anvende de værktøjer der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Efter modulet kan du håndtere udførelsen af arbejdet på gastekniske- og varmeanlæg med tilhørende automatik. Du bliver i stand til i et fagligt og tværfagligt samarbejde at kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg.

Fagmodulet er fag 6 i Akademiuddannelsen i VVS-installation og forudsætter beståelse af faget Grundlæggende VVS tekniske begreber.

Fagligt indhold

Installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer.

Du får viden om myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg. Du får forståelse for gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og bygning samt forståelse for gasforbrugende apparater og kedler, ventilations- og aftrækssystemer. Du får opbygget viden om dimensionering og etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer samt at vælge relevante og tidssvarende løsninger. Du lærer at formidle valg til relevante brugere samt at anvende de værktøjer, der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Efter modulet kan du håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg med tilhørende automatik. Du bliver i stand til i et fagligt og tværfagligt samarbejde at kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

6. september 2019 - Odense C

Forløb