Gasfejlfinding og Gas B

Akademimodul

Få viden om myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg, forståelse for gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og bygning og forståelse for gasforbrugende apparater og kedler, ventilations- og aftrækssystemer samt viden om dimensionering og etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger og formidle valg til relevante brugere og anvende de værktøjer der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Efter modulet kan du håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg med tilhørende automatik samt i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg.

Modulet er fag 7 i Akademiuddannelsen i VVS-installation og forudsætter beståelse af faget Gas A.

Indhold

Installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer.

Du får viden om myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg, forståelse for gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og bygning og forståelse for gasforbrugende apparater og kedler, ventilations- og aftrækssystemer samt viden om dimensionering og etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger og formidle valg til relevante brugere og anvende de værktøjer der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Efter modulet kan du håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg med tilhørende automatik samt i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

2. januar 2020 - Odense C

Forløb