Gasfejlfinding og Gas B

Akademimodul

Vil du lære om myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg, så du kan arbejde med større gastekniske anlæg samt ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik?

Tilmeld modul

Lær mere om gas, forbrænding og installationer!

Fagligt indhold 

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer, vælge relevante og tidssvarende løsninger, formidle valg til relevante brugere og anvende de værktøjer, der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Du får viden om:

  • opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg
  • gasfejlfinding og indregulering
  • forbrugerrådgivning
  • opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg.

Udbytte

Du lærer at håndtere udførelsen af arbejdet på gastekniske varmeanlæg med tilhørende automatik, samt i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg.

Efter Gasfejlfinding og Gas B kan du:

  • projektere og dimensionere større gastekniske anlæg, etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af større gastekniske anlæg med tilhørende automatik
  • vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger samt formidle disse løsninger til relevante brugere
  • anvende metoder til systematisk at afprøve og kontrollere udførte gastekniske anlæg inkl. ventilations og aftrækssystemer med tilhørende automatik.

Niveau

Før du kan tage Gasfejlfinding og Gas B, skal du have gennemført det obligatoriske modul Gas A.

Modulet hører under akademiuddannelse i VVS-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Gasfejlfinding og Gas B er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som vil arbejde med gastekniske anlæg.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser.

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb