Installationer og el-forsyningsanlæg

Akademimodul

Lær om planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellem spændings- og lavspændingsdistributionsnettet og af el-tekniske bygningsinstallationer.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Installationer og el-forsyningsanlæg er for dig, der gerne vil have en Akademiuddannelse i El-installation. Fagmodulet er fag 5 i Akademiuddannelsen i El-installation og forudsætter beståelse af faget Bygningsinstallation.

Fagligt indhold

Du lærer om planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellem-spændings- og lavspændingsdistributionsnettet og af el-tekniske bygningsinstallationer.

Du får viden om bekendtgørelser og standarders krav vedrørende projektering, udførelse og idriftsættelse af el-tekniske installationer og gældende bekendtgørelser og standarder inden for elforsyningsanlæg. Derudover får du forståelse for el-forsyningsanlæggets opbygning, komponenter og funktion samt forståelse for begreber og metoder og forstå anvendelsen af disse i forbindelse med el-tekniske installationer.

Udbytte

Når du er færdig kan du udføre projektering af el-tekniske installationer, der er omfattet af elsikkerhedsloven og anvende værktøjer og metoder der skal bruges i forhold til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg samt vurdere og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder vedrørende elforsyningsanlæg og installationer.

Efter bestået eksamen kan du deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i arbejdet med installationer og elforsyningsanlæg samt håndtere projektering, tilrettelæggelse og styring af udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

21. april 2020 - Odense C

Forløb