Interkulturel kommunikation (Global kommunikation)

Akademimodul

Du får styr på international kommunikation, arbejder med kulturforståelse og specialiserer dig i at kommunikere på tværs af kulturer og landegrænser. Kort sagt - du bliver specialist i interkulturel kommunikation.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Med den stigende globalisering er kommunikation blevet en stadig vigtigere nøgle til forståelse og samarbejde. Der er stor forskel på kulturer, og det kræver et specialiseret kendskab til det enkelte lands kendetegn og særpræg at undgå misforståelser. 

Modulet giver dig forståelse for andre kulturer og kompetencerne til at kommunikere på tværs af landegrænser. Du bliver rustet til at anvende kulturteorier og modeller og lærer at analysere forskellige landes kulturer. Og du får redskaberne til at vurdere, hvordan forskellige kulturelle faktorer har indflydelse på kontakten med blandt andre medarbejdere, leverandører og kunder.

Du lærer også at håndtere forskellige modeller og teorier for kommunikation, præsentation og forhandling. Og du bliver klogere på planlægning, afholdelse og evaluering af møder og præsentationer og arbejder med interview- og præsentationsteknikker, teknologi og medier. 

Både teorierne og værktøjerne er vigtige elementer for succesfuld, global kommunikation.

Fagligt indhold

Du får kendskab til forskellige forretningsrelevante mundtlige og skriftlige kommunikationsprodukter og kan selvstændigt udarbejde og præsentere dem. Du får viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til din egen rolle og din rolle i modtagers optik.

  • Kommunikationsformer og strategier
  • Kulturanalyse
  • Det engelske sprog i forretningsmæssige sammenhænge i forskellige kulturelle kontekster
  • Kommunikationsopgaven i praksis
Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Gerd Madsen
Gerd Madsen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

22. oktober 2019 - Odense C

Forløb