Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser

Akademimodul

Vil du udvikle din kulturforståelse gennem redskaber til at udøve ledelse i forhold til organisationer, teams og individer med forskellige kulturbaggrunde? Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser kan hjælpe dig!

Tilmeld modul

Identificer ledelsesudfordringer forbundet med kulturel diversitet på arbejdspladsen!

Fagligt indhold 

Vores arbejdsmarkeder bliver i stigende grad mere og mere interkulturelt, hvilket kan give udfordringer, som du som leder skal kunne håndtere. Med ledelses-, kommunikations- og samarbejdsredskaber kan du løse de mulige udfordringer, som stor kulturel diversitet kan skabe.

Du lærer om:

  • kulturforståelse, herunder kortlægning af kulturkort (culture map) ift. egen arbejdsplads og ift. samarbejdspartnere
  • ledelsesprocesser i form af kommunikation, feedback, tillid, beslutninger, tidsstyring og motivation på arbejdspladser med forskellige kulturer
  • konflikthåndtering ved forskelle i arbejdspladskultur
  • ledelse af interkulturelle teams.

Udbytte

Du bliver i stand til at varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner, hvor du udvikler din egen ledelsespraksis i ledelse af forskellige kulturer.

Efter Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser kan du:

  • identificere og udvikle egne muligheder i ledelse og samarbejde med personer af anden kulturbaggrund
  • anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til ledelse af organisationer, team og individer med forskellige kulturbaggrunde
  • vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til diversitet på arbejdspladsen
  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for interkulturel ledelse på egen arbejdsplads, ift. distanceledelse af medarbejdere samt samarbejde på tværs af landegrænser.

Niveau

Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser er baseret på cases, dialog og drøftelser af egen praksis, hvor vi sætter teori i forbindelse til din virkelighed.

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der vil udvide dit kendskab til kulturforståelse og redskaber til ledelse af organisationer med stor kulturel diversitet.

Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb