Konstruktion

Akademimodul

Med modulet 'Konstruktion' lærer du at anvende statistik og styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du lærer at vurdere produktionsdokumentation ud fra et styrkemæssigt synspunkt og dermed konstruktørens bagvedliggende overvejelser og beregninger vedrørende dimensionering og materialevalg.

Du får viden om materialers styrkeegenskaber og de tilhørende prøvningsmetoder samt styrkeegenskaberne i forhold til dimensionering af enkle statiske konstruktioner.

  • Udvalgt matematik og trigonometri
  • Beregning af snitkonstanter
  • Kræfter og deres enheder, opløsning og sammenlægning af kræfter
  • Torsions- og bøjningsmomenter og deres enheder
  • Ligevægtsprincippet i statik
  • Ydre statiske kræfter, ydre ligevægt og frilegemediagrammer
  • Dimensionerende kræfter og deres ligevægt med indre statiske kræfter
  • Beregning af normal-, tvær- og bøjningsspændinger
  • Sammenlægning af spændinger og beregning af referencespænding
  • Gængs konstruktionsståls styrkeegenskaber med henblik på dimensionering
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

24. oktober 2019 - Odense C

24. oktober 2019 - Vejle

Forløb