Kvalitetsudvikling og dokumentation i social- og sundhedsvæsenet

Akademimodul

Lær at vurdere konkrete problemstillinger i dagligdagen og at opstille innovative og prioriterede løsninger i samarbejde med borgeren, de pårørende og dine samarbejdspartnere.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- og sundhedspraksis med henblik på kontinuitet, sikkerhed og kvalitet.

Modulet ruster dig med metoder og redskaber til brug for kvalitetssikring og dokumentation, og du lærer at formidle ny viden omkring dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Rikke Rytter Lindegaard
Rikke Rytter Lindegaard Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

22. august 2019 - Odense C

Forløb