Personalejura og arbejdsmiljø

Akademimodul

Vil du lære mere om retsregler og retspraksis, der knytter sig til ansættelsesforhold på det offentlige område, herunder regler om rekruttering, afskedigelse, sygefravær og barsel? Lær om personalejura!

Tilmeld modul

Arbejd med personalejuridiske problemstillinger!

Fagligt indhold 

Med udgangspunkt i det personaleadministrative område i en offentlig myndighed, lærer du om de retsregler og retspraksis, der knytter sig til ansættelsesforhold på det offentlige område, eksempelvis regler om rekruttering, afskedigelse, sygefravær og barsel.

Du lærer om:

  • arbejdsmiljømæssige emner i et personaleadministrativt perspektiv
  • regler, der regulerer retsforholdet mellem lønmodtager og arbejdsgiver i den offentlige organisation, herunder regler om medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø
  • udviklingsbaseret viden om den væsentligste retspraksis på det ansættelsesretlige område.

Udbytte

Du lærer at anvende retskilder, så du kan vurdere personalejuridiske problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder.

Efter Personalejura og arbejdsmiljø kan du:

  • formidle praksisnære personalejuridiske og arbejdsmiljømæssige problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere
  • håndtere retlige forhold mellem arbejdsgivere og lønmodtagere og placere disse i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Offentligt forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Personalejura og arbejdsmiljø er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser.

Janni Frank
Janni Frank Studiesekretær
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

8. januar 2020 - Odense C

8. januar 2020 - Vejle

Forløb