Akademiuddannelse i Energikonsulent

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen til energikonuslent er for dig, der ønsker at udarbejde energimærkninger af bygninger, fx i forbindelse med boligsalg. Du kommer som energikonsulent til at udarbejde energimærke og energimærkningsrapport på baggrund af gennemgang af alle bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for energiforbruget. 

Der findes tre efteruddannelsesmoduler som Energikonsulent:

 • Energikonsulent 1 - Enfamiliehuse 
 • Energikonsulent 2 - Flerfamiliehuse 
 • Energikonsulent - genopfriskning 

Se moduler

Du kommer til at arbejde med: 

 • Krav til et certificeret energimærkningsfirma
 • Procedure for teknisk revision
 • Procedure for de forskellige typer af energimærker, f.eks. inden for nybyggeri og energimærkning efter faktisk forbrug
 • Nyeste tiltag inden for ordningen
 • Nyeste kvalitetstal inden for ordningen
 • Typiske fejl i energimærkningsrapporterne
 • Krav til habilitet og uvildighed i forhold til nybyggeri- og energimærkning
 • Vurdering af relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag ud over de automatisk genererede
 • Udarbejdelse af energimærkningsrapport, herunder udvælge de mest relevante forslag
 • Formidling af formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse over for bygningsejer

Prøve

Energikonsulent afsluttes med en prøve, der dokumenterer grundmodulets teoretiske og praktiske læringsmål. Den praktiske del vil dokumentere læringsmålene på en virkelig bolig. Prøveforløbet afsluttes med en mundtlig eksamination. Den studerendes opfyldelsesgrad af læringsmålene ligger til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.