Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Akademiuddannelse

Med Akademiuddannelse i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi kan du blive fremtidens designer af sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale som internationale marked. Eller det kan være dig, der på samfundets vegne sikrer og kontrollerer en høj standard inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet.

På Akademiuddannelsen lærer du om:

 • Fødevareproduktion
 • Fødevaresikkerhed
 • Fødevarelovgivning
 • Fødevarekvalitet
 • Produktudvikling

Målgruppe 

Adgang til uddannelsen har bl.a. køkkenassistenter, ernæringsassistenter, kokke, industrislagtere, detailslagtere, bagere og studenter. 

En fødevareteknolog er oftest ansat inden for fødevareindustrien eller fødevarekontrollen og arbejder med:

 • Fremstilling af fødevarer
 • Kontrol af råvarer og produkter
 • Sikkerhed, HACCP og egenkontrol
 • Fødevarestandarder
 • Kvalitet og sikkerhed
 • Udvikling og recepttilpasning
 • Salg og teknisk support af hjælpestoffer

Indhold og niveau 

Uddannelsen er bygget op af obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan vælge at læse en generel uddannelse eller at vælge en specialiseret studieretning, der fokuserer enten på procesteknologi, laboratorieteknologi eller fødevareteknologi. Hvis du vælger en  uddannelsesretning med specialisering, er uddannelsen yderligere bygget op af 2 uddannelsesretningsbestemte moduler.

Moduler

Obligatoriske moduler for alle (samlet 20 ECTS) 

 • Forsøgs- og projektstyring (10 ECTS)
 • Proces og metode (10 ECTS) 

Retningsbestemte moduler - procesteknologi (samlet 20 ECTS)

 • Måleteknik (10 ECTS) 
 • Procesteknik (10 ECTS) 

Retningsbestemte moduler - laboratorieteknologi (samlet 15 ECTS)

 • Bioteknologi (10 ECTS) 
 • Analytisk kemi (5 ECTS) 

Retningsbestemte moduler - fødevareteknologi (samlet 20 ECTS ) 

 • Fødevaresikkerhed i industriel produktion (10 ECTS)
 • Fødevareteknologi (10 ECTS) 

Valgfrie moduler 

Antallet af valgfri moduler varierer efter, om du vælger uddannelsesretning.

 • Generel uddannelse (ingen studieretning valgt)
  Valgfri moduler (30 ECTS)
 • Studieretningen procesteknologi
  Valgfri moduler (10 ECTS)
 • Studieretningen laboratorieteknologi
  Valgfri moduler (15 ECTS)
 • Studieretningen fødevareteknologi
  Valgfri moduler (10 ECTS)

Se valgfri moduler

Afgangsprojekt (10 ECTS) 

 • Afgangsprojekt, laboratorie- og bioteknologi
 • Afgangsprojekt, procesteknologi
 • Afgangsprojekt, laboratorieteknologi
 • Afgangsprojekt, fødevareteknologi 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.