Ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelse

På Akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning lærer du at vurdere og løse problemstillinger i den daglige undervisning. Du får centrale undervisningsmetoder og redskaber, som kan tilpasses dit pædagogiske arbejde.

På uddannelsen har du fokus på:

 • Undervisning af forskellige målgrupper
 • Underviserrollen under forandring
 • Læring og deltagerforudsætninger
 • Vurdering og formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder

Målgruppe

Uddannelsen er for dig der underviser på fx en produktionskole, en ungdomsskole, erhvervsskole eller er mentor for en virksomheds elever.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og af fem moduler (3 obligatoriske og 2 valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

 • Didaktik og undervisningsmetode (10 ECTS) 
 • Underviserrollen under forandring (10 ECTS) 
 • Læring og deltagerforudsætninger (10 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

 • Valgfrit modul fra akademiuddannelse i ungdoms- og voksenpædagogik (10 ECTS) 
 • Valgfrit modul fra akademiuddannelse i ungdoms- og voksenpædagogik (10 ECTS) 
  • Pædagogiske aktiviteter (10 ECTS) 
  • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.