Biologi

Øvrig uddannelse

På uddannelsen opnås nyeste fagdidaktiske viden om, hvordan man som lærer i faget bedst planlægger en spændende undervisning.

Tilmeld dig her

Beskrivelse

På uddannelsen vil der blive arbejdet med, at deltagerne begrundet kan anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse samt med fokus på det tværfaglige samspil med andre fag.

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring i et eller flere af naturfagene.

Tilmeld dig her

Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær