Den merkantile diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Den merkantile diplomuddannelse er særligt for dig, som gerne vil udvikle din forretningsforståelse og færdigheder indenfor forskellige forretningsområder, heriblandt e-handel, kommunikation, salg og markedsføring, finansiel rådgivning, økonomi og regnskab, transport- og supply chain optimering.

Med den merkantile diplomuddannelse får du:

 • Viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område
 • Kompetencer til at vælge relevante løsninger

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for drift og udvikling i offentlige såvel som private virksomheder. Uddannelsen er for dig, som måske har et ønske eller et behov for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde. 

Indhold og niveau

Den merkantile diplomuddanelse omfatter 60 ECTS. Du har mulighed for at specialisere dig inden for ni forskellige uddannelsesretninger som er:

 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Kommunikation
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Sportsmanagement
 • Transport- og supply chain optimering
 • Økonomi og regnskab

Uddannelsen sammensættes af obligatoriske moduler, retningspecifikke og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du har også mulighed for at gennemføre uddannelsen uden retning. 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

 • Forretningsforståelse (10 ECTS) 
 • Projektledelse (5 ECTS) 

Valgfrie moduler

Se alle moduler her.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.