Diplom i Ledelse #Business

Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i Ledelse #Business er en videreuddannelse i forretningsudvikling, strategi og ledelse. Diplomuddannelsen i Ledelse #Business er en særlig fleksibelt tilrettelagt udgave af Diplomuddannelsen i Ledelse og undervisningen foregår med få internater og seminarer fredag-lørdag.

Styrk dine kompetencer som leder

Med Diplom i Ledelse #Business får du:

  • solid teoretisk viden om ledelse
  • redskaber til at analysere og håndtere de forandringer og udfordringer, du møder i en moderne organisation.
  • afklaring af din rolle som leder.

Uddannelsens tilrettelæggelse og fleksibilitet

Diplomuddannelsen i Ledelse #Business er tilrettelagt med få internater og seminarer samt en selvstudie-del, hvor der skal læses litteratur, ses videoer og løses opgaver. Det hele foregår med tæt kontakt til undervisere og vejledere og med mulighed for at deltage i studiegrupper med medstuderende. For et modul på 10 ECTS vil der være to samlinger af to dage, i alt fire dages tilstedeværelse samt eksamen. Hele uddannelsen kan gennemføres på 2,5 år.

Målgruppe

Diplom i Ledelse #Business er for dig, som arbejder i det private eller måske er i det offentlige og har et ønske om at få indblik i nyere teorier, metoder og modeller for forretningsudvikling, strategiarbejde og forandringsledelse.

Indhold og niveau

Diplom i Ledelse #Business er en dimplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af seks moduler (tre obligatoriske og tre valgfri) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på ét år.

Obligatorisk moduler (samlet 30 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 15 ECTS)

Du har også mulighed for at tage op til 10 ECTS fra andre diplomuddannelser.

Afgangsprojekt

Janni Frank Studiesekretær, Odense
Jens Linder, chefkonsulent Arbejder bl.a. med forretningsudvikling, lederuddannelser og virksomhedsrådgivning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til dit fuldtidsstudie, hvis du ikke har en videregående uddannelse, eller hvis din uddannelse er forældet.

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau
63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Eksempel på en uddannelsesplan

Datoer/udbudsplan

Efterår 2020

Organisation, Udvikling og samskabelse #Business. 10 ECTS
Tilmeldefrist: 15 juni 2020
Startdato m. læseplan og fremsendelse bøger.: 4. august 2020.
Vejledning ved opstart: mandag 10. august
Internat (seminar 1): 4+5 september 2020
Seminar 2: 6+7 november 2020
Vejledning:  28 september 2020 +  12. november
Aflevering opgave: mandag 30 november 2020
Eksamen: mandag 14, december 2020.

Valgfag (i første tredjedel af semestret): Projektledelse #Business (5 ECTS)

Tilmeldefrist: 15 juni 2020
Startdato m. læseplan og fremsendelse bøger.: 4. august 2020.
Seminar 28+29 august 2020
Aflevering opgave: mandag 14 september 2020

Valgfag (i anden tredjedel af semestret): Økonomisk Ledelse #Business (5 ECTS)

Tilmeldefrist: 1. september 2020
Startdato m. læseplan og fremsendelse bøger.: Tirsdag 15. september 2020
Seminar 2+3 oktober 2020
Aflevering opgave: mandag 26. oktober 2020

Valgfag (i tredje tredjedel af semestret): Strategisk Ledelse #Business (5 ECTS)

Tilmeldefrist: 15 oktober 2020.
Startdato m. læseplan og fremsendelse bøger.: Tirsdag 27. oktober 2020
Seminar 20-21 november 2020
Ugeopgave: mandag 7. december – mandag 14 december 2020.

Forår 2021

Det personlige lederskab og forandring #Business (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Organisation, Udvikling og samskabelse #Business. (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i første halvdel af semestret): Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i anden halvdel af semestret): Forandringsledelse #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Efterår 2021

Ledelse og faglig udvikling af medarbejdere #Business. (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Det personlige lederskab og forandring #Business (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Organisation, Udvikling og samskabelse #Business. (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i første halvdel af semestret): Kvalitetsudvikling og evaluering #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i anden halvdel af semestret): Ledelse og coaching #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Forår 2022

Ledelse og faglig udvikling af medarbejdere #Business. (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Det personlige lederskab og forandring #Business (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Organisation, Udvikling og samskabelse #Business. (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i første tredjedel af semestret): Økonomisk Ledelse #Business (5 ECTS) : Datoer kommer senere.

Valgfag (i første tredjedel af semestret): Projektledelse #Business (5 ECTS) : Datoer kommer senere.

Valgfag (i første tredjedel af semestret): Forandringsledelse #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i anden tredjedel af semestret): Kvalitetsudvikling og evaluering #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i anden tredjedel af semestret): Ledelse og coaching #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i tredje tredjedel af semestret): Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i tredje tredjedel af semestret): Strategisk Ledelse #Business (5 ECTS) : Datoer kommer senere.

Efterår 2022

Afgangsprojekt #Business. (15 ECTS) : Datoer kommer senere.

Ledelse og faglig udvikling af medarbejdere #Business. (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Det personlige lederskab og forandring #Business (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Organisation, Udvikling og samskabelse #Business. (10 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i første tredjedel af semestret): Økonomisk Ledelse #Business (5 ECTS) : Datoer kommer senere.

Valgfag (i første tredjedel af semestret): Projektledelse #Business (5 ECTS) : Datoer kommer senere.

Valgfag (i første tredjedel af semestret): Forandringsledelse #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i anden tredjedel af semestret): Kvalitetsudvikling og evaluering #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i anden tredjedel af semestret): Ledelse og coaching #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i tredje tredjedel af semestret): Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats #Business. (5 ECTS): Datoer kommer senere.

Valgfag (i tredje tredjedel af semestret): Strategisk Ledelse #Business (5 ECTS) : Datoer kommer senere.

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig, med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00