Afgangsprojekt, Diplom i vurdering

Diplommodul

Kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og dermed løse en relevant problemstilling i praksis.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Afgangsprojektet tager således udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og afspejler såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis og skal dermed give dig: 

Udviklingsbaseret viden om principper og processer inden for vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder på det merkantile område, så du kan forstå og reflektere over forholdet mellem praksis og teori. 

Færdigheder, så du kan anvende, analysere og reflektere over teori og metoder i relation til vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder samt færdigheder i at beskrive, formulere og formidle vurderingsproblemstillinger og løsninger.

Kompetencer, så du kan styre et hovedopgaveprojekt og formulere velargumenterede svar på abstrakte og konkrete problemstillinger i forbindelse med vurdering samt kvalitativt at vurdere forskellige løsnings-alternativer på abstrakte og konkrete problemstillinger i relation til vurdering 

Afgangsprojektet udarbejdes individuelt.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb