Afgangsprojekt Diplomuddannelse i uddannelses- erhvervs-og karrierevejledning

Diplommodul

Afprøv dine kompetencer i et selvvalgt, praksisorienteret projekt.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold 

Afgangsprojektet er din mulighed for at afprøve dine færdigheder i et praksisorienteret projekt. Du fordyber dig i en problemstilling inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Gennem metodisk analyse, diskussion og perspektivering af indsamlet empiri præsenterer du konkrete løsningsforslag og udviklingsmuligheder.

Målgruppe

Modulet er obligatorisk for alle studerende på Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Struktur 

Afgangsprojekt er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Tilmeld modul

26. august 2019 - Odense M

27. januar 2020 - Odense M

Forløb