Afgangsprojekt, Webudvikling

Diplommodul

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du skal gennemføre afgangsprojektet inden for centrale problemstillinger i uddannelsen.

Her får du mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante enten for din nuværende jobsituation eller fremtidige karriere. Du bliver dermed specialiseret i et område efter eget valg.

Du får en kompetence, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning. Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for liniens centrale fagområde.

Fagligt indhold 

I afgangsprojektet skal du demonstrere din evne til, at samle elementerne fra alle de fagmoduler du har gennemført i en samlet rapport, hvor du analyserer en praksisnær problemstilling.

Forløbet er en vekselvirkning mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på at skrive en større skriftlig rapport, der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Du skal:

  • Formulere og afgrænse en problemstilling
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • Præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform

Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Bo Reinholdt Glerup
Bo Reinholdt Glerup Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb