Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag

Diplommodul

Vil du styrke dine kompetencer til at håndtere ny/relevant lovgivning i sagsbehandlingen? Lær om lovgivning og den juridiske metode inden for beskæftigelsesindsatsen, så du kan handle ud fra god sagsbehandlingsskik.

Tilmeld modul

Styrk dine kompetencer og oplev det positive møde med borgerne!

Fagligt indhold 

Du får en specialiseret viden om beskæftigelsesindsatsens juridiske og økonomiske grundlag, så du kan arbejde med juridisk metode og offentlig økonomi i din håndtering af lovgivning i sagsbehandlingen.

Du får viden om:

  • de formelle sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring, aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt
  • retssikkerhed og retslig regulering
  • myndighedsudøvelse med fokus på beslutning, begrundelse, lovgivning, klagevejledning
  • forvaltningsret samt Beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivningen
  • behandling af personoplysninger, herunder indhentelse og videregivelse af oplysninger.

Udbytte

Du lærer at analysere, vurdere og diskutere beskæftigelsesindsatsen politiske rammer, hvorefter du kan håndtere implementering af ny/relevant lovgivning i sagsbehandlingen i samarbejdet mellem myndighed og andre aktører.

Efter Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag kan du:

  • opsøge, fortolke og anvende relevant lovgivning på området
  • beskrive, analysere, vurdere og formidle juridiske og økonomiske problemstillinger i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen i praksis.

Niveau

Modulet hører under den diplomuddannelsen i Beskæftigelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb