Borgere med ustabil kronisk sygdom

Diplommodul

Modulet her fokus på den kommunalt ansatte sygeplejerskes dømmekraft i akutte situationer hos borgere med ustabil kronisk sygdom.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fremtidens nære sundhedsvæsen.
Sygeplejerskens rolle samt ansvar og kompetence i forhold til rammeordination og delegering

 • Prioritering af indsatsen
 • Klinisk beslutningstagen og klinisk ledelse
 • Koordinering af patientforløb, tværsektoriel samarbejde

Borgere med behov for behandling.
Identifikation af begyndende sygdom og tidlig opsporing af kritisk sygdom

 • Observation og pleje i forbindelse med IV indgift
 • Shock
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Borgere med kronisk sygdom. Borger- og pårørendeinddragelse.

 • Rehabilitering i teori og hjemmesygeplejerskens praksis
 • Den palliative indsats i hjemmesygeplejen
 • Pleje og behandling af borgere med smerter
 • Borgere med anden etnisk herkomst 

Borgere som er særlig sårbare.
Forebyggelse, omsorg og relationer

 • i forhold til den særlig sårbare borger i eget hjem
 • i forhold til mennesker med en demenssygdom
Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré
Kirsten Rue Honoré

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb