Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse

Diplommodul

Specialiser dig inden for et bestemt socialt miljø eller målgruppe og vær med til at sikre gode vilkår for udsatte grupper.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Kompetencemål for Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse

Modulet styrker din indsigt i udsatte gruppers særlige behov og levevilkår. Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere resiliensfremmende og rehabiliterende indsatser i forhold til mennesker i fysiske psykiske og/eller sociale vanskeligheder individuelt og i fællesskaber.

På modulet arbejder vi med at samarbejde med borgere om at udvikle øget indflydelse på egen livssituation viden om betydningen af selvbestemmelse, demokratisk deltagelse og ressourceorientering viden om brugerperspektiv, empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse at kunne vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for selvbestemmelse og demokratisk deltagelse hos individer og i konkrete samfundsmæssige sammenhænge.

Målgruppe for Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse

Modulet er for dig som arbejder inden for det pædagogiske område.

Struktur på Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelseBrugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse er et modul på De pædagogiske diplomuddannelser

Læs mere om optagelse på diplomuddannelser. Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse.

Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb