Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Diplommodul

Tilmeld modul

Kompetencemål for Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbudModulet tager afsæt i udvikling og forankring af den pædagogiske læreplan i dagtilbud og herunder den nye dagtilbuds lov fra foråret 2018 samt lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser.Du opnår kompetencer til at organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne, og du bliver klædt på til at planlægge et pædagogisk læringsmiljø, som inkluderer børns perspektiv og deltagelse.På modulet arbejder du med: at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring strukturelle rammer i forhold til børns læring i hverdagen meningsfuld dokumentation.Målgruppe for Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbudModulet er målrettet pædagoger i dagtilbud.Modulet er også henvendt øvrige sektoransatte, konsulenter og ledere med interesse for dagtilbudspædagogik.Struktur på Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbudDen pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud er et modul på Den pædagogiske diplomuddannelse.Modulet omfatter 10 ECTS.Læs mere om optagelse på diplomuddannelserDu kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den pædagogiske diplomuddannelse.

Tilmeld modul

26. august 2019 - Odense M

27. januar 2020 - Odense M

Forløb