Forandrings- og læreprocesser

Diplommodul

Arbejd med dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser som patienter, borger og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Kompetencemål for Forandrings- og læreprocesser

På modulet arbejder du bl.a. med læringsteorier apekser der såvel fremmer som både læring vidensformer, herunder tavs viden og erfaringsviden psykologiske aspekter på læring og forandring kropslig læring samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring. Du styrker din indsigt i, hvordan du håndterer komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til forandrings- og læreprocesser i konkrete faglige sammenhænge.

Målgruppe for Forandrings- og læreprocesser

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Struktur på Forandrings- og læreprocesser

Forandrings- og læreprocesser er et modul på Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse. Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. Information om vilkår for deltidstudie. 

Tilmeld modul

3. februar 2020 - Odense M

3. februar 2020 - Vejle

Forløb