Forebyggende hjemmebesøg

Diplommodul

Vil du skærpe dit fokus på opsporing af sårbare, ældre borgere i særlige risikogrupper, og på hvordan forebyggende hjemmebesøg kan tilrettelægges mere fleksibelt?

Tilmeld modul

Beskrivelse

På baggrund af det ændrede regelgrundlag for de forebyggende hjemmebesøg udbyder Danske Professionshøjskoler i samarbejde med Sundhedsstyrelsen fra efteråret 2016 et videreuddannelsesforløb til de forebyggende medarbejdere på det kommunale ældreområde. Det overordnede mål er at styrke de fagprofessionelles kompetencer i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Der vil blandt andet være fokus på opsporing af sårbare ældre borgere i særlige risikogrupper, og på hvordan de forebyggende hjemmebesøg kan tilrettelægges mere fleksibelt. Videreuddannelsen baserer sig på nyeste viden fra forebyggelsesområdet, herunder Sundhedsstyrelsens Håndbog om forebyggelse på ældreområdet.

Uddannelsesforløbet består af et diplommodul på 10 ECTS point, der afvikles på deltid. Det indebærer en arbejdsindsats på ca. 270 timer. Der udbydes én ugentlig undervisningsdag de første 10 uger. Endvidere skal der påregnes tidsforbrug til studiearbejde/-øvelser i egen praksis mellem undervisningsdagene samt tid til forberedelse mv. Modulet afsluttes med en eksamen. Hele forløbet forventes afviklet over ca. 13 uger.

Diplommodulet gennemføres af Danske Professionshøjskoler i Århus, Viborg, Odense, Kolding, København og Næstved. De involverede professionshøjskoler er VIA University College, University College Lillebælt, Professionshøjskolen Metropol, University College Nord, University College Capital, University College Sjælland og University College Syddanmark.

Modulet er uden deltagerbetaling og der udbydes samlet op til 150 studiepladser efter først til mølle-princippet. Den enkelte kommune kan tilmelde flere medarbejdere, men det er vigtigt at de tilmeldes i den rækkefølge, som er kommunens prioritering. Ved rettidig tilmelding vil alle kommuner være sikret mindst en plads, som tildeles den først tilmeldte medarbejder. 

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten  Rue Honoré
Kirsten Rue Honoré

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb