Formidlings- og undervisningspraksis for postgraduat vejledere

Diplommodul

Interesserer du dig for pædagogisk tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af formidlings-, vejlednings- og undervisningsaktiviteter rettet mod patienter, borgere og uddannelsessøgende sundhedsprofessioner i og uden for sundhedssektoren?

Tilmeld modul

Lær om formidlings- og undervisningspraksis!

Fagligt indhold 

Formidlings- og undervisningspraksis for postgraduat vejledere tager udgangspunkt i dine erfaringer, hvor du lærer om pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, som vil styrke og videreudvikle din tilgang til sundhedsformidling, sundhedsfremme og forebyggende indsatser.

Du får viden om:

  • tilrettelæggelse af læreprocesser og interventionsformer, herunder udvalgt læringsteori
  • didaktiske teorier og undervisningstilrettelæggelse
  • vejledning, refleksion og evaluering som teori og metode
  • udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter.

Udbytte

Du lærer at analysere og vurdere de pædagogiske konsekvenser, som en valgt pædagogisk tilgang kan have, mens du udvikler dine pædagogisk-didaktiske evner.

Efter Formidlings- og undervisningspraksis for postgraduat vejledere kan du:

  • inddrage, beskrive, analysere, vurdere og formidle pædagogisk teori og metode i relation til formidlings- og undervisningspraksis
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af formidlings- og undervisningspraksis i forhold til praksissituationer.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Formidlings- og undervisningspraksis for postgraduat vejledere er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren

Tilmeld modul

Forløb