Investeringsteori og økonomisk metode

Diplommodul

Vil du styrke din forståelse for investeringsteorier og –begreber, økonomisk teori samt håndtering af kvantitative og kvalitative data, så du kan rådgive i forbindelse med investering i en investeringsejendom og sammenhænge mellem afkast og risici?

Tilmeld modul

Lær om investeringsteori de økonomiske overvejelser!

Fagligt indhold 

Med viden om de økonomiske overvejelser og kalkulationer i relation til sammensætning af en ejendomsportefølje samt belåningsmuligheder, lærer du om mulighederne for belåning af investeringsejendomme, og hvilke konsekvenser det har for afkast og risiko.

Du får viden om:

  • økonomiske metoder med fokus på ejendomsinvestering og ejendomsvurdering
  • de kalkulationer en investor laver forud for investering i en investeringsejendom
  • kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet i et bredere perspektiv.

Udbytte

Gennem viden fra modulets teorier og metoder, kan du analysere investorens overvejelser og efterfølgende formidle, begrunde og reflektere over valgte handlinger og løsningsmodeller.

Efter Investeringsteori og økonomisk metode kan du:

  • håndtere og rådgive om investering af investeringsejendomme
  • vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og kunne præsentere kvantitative og kvalitative data og analyser
  • håndtere komplekse rådgivningssituationer om belåning af investeringsejendomme samt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for økonomisk metode og investeringsteori.

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Investeringsteori og økonomisk metode er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, der er interesseret i de investeringsmæssige teorier og –begreber, som du kan rådgive om i forbindelse med investering.

Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent
Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

4. november 2019

Forløb