Investeringsteori

Diplommodul

Du får uundværlig viden om investeringsteorier- og begreber og bliver derigennem bedre kvalificeret til at analysere investorens overvejelser og formidle og begrunde de valgte handlinger og løsninger.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagmodulet investeringsteori giver dig, der arbejder med investering i erhvervsejendomme, stærke kompetencer inden for rådgivning om investering og belåning af erhvervsejendomme. 

Du får den grundlæggende og nødvendige forståelse af den afkastbaserede model og DCF-modellen, der anvendes ved værdiansættelse af erhvervsejendom. 

Fagmodulet giver dig indsigt i de økonomiske overvejelser, en investor gør sig i forbindelse med investering i en erhvervsejendom. Dette inkluderer blandt andet sammenhænge mellem afkast og risici, samt i hvilken udstrækning disse hænger sammen med den aktuelle økonomiske situation.

Du får også viden om de kalkulationer, en investor laver forud for investering i en erhvervsejendom samt de økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af sin portefølje af ejendomme.

Faget Investeringsteori danner grundlaget for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der begge inddrages i undervisningen.

Du lærer også om kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet og om mulighederne for belåning af erhvervsejendomme af enhver art, herunder lovgivningens regler om realkreditbelåning.

Marianne Dall
Marianne Dall Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

4. november 2019

Forløb