Investeringsteori

Diplommodul

Arbejder du med investering i erhvervsejendomme?
Opgrader dine kompetencer inden for rådgivning om investering og belåning af erhvervsejendomme med Investeringsteori!

Tilmeld modul

Lær om investeringsteorier og forstå investorens overvejelser!

Fagligt indhold 

Investeringsteori giver dig indsigt i de økonomiske overvejelser, en investor gør sig i forbindelse med investering i en erhvervsejendom. Dette inkluderer blandt andet sammenhænge mellem afkast og risici, samt i hvilken udstrækning disse hænger sammen med den aktuelle økonomiske situation.

Du får den grundlæggende og nødvendige forståelse af den afkastbaserede model og DCF-modellen, der anvendes ved værdiansættelse af erhvervsejendom.

Du lærer om:

  • investeringsteorier og –begreber samt kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet
  • den afkastbaserede model og DCG-modellen til værdiansættelse af erhvervsejendomme
  • de økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af sin portefølje af ejendomme
  • mulighederne for belåning af erhvervsejendomme af enhver art, herunder lovgivningens regler om realkreditbelåning.

Udbytte

Efter modulet kan du analysere investorens overvejelser gennem relevante metoder og data samt formidle og begrunde de valgte handlinger og løsninger.

Du bliver i stand til at rådgive om investering og belåning af erhvervsejendomme.

Niveau

Med Investeringsteori får du en grundlæggende forståelse for rådgivning om investering og belåning af erhvervsejendomme.

Modulet hører under Diplomuddannelsen i Vurdering og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, som har relevant erhvervserfaring i arbejdet med investering i erhvervserfaring.

 

Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent
Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

4. november 2019

Forløb