Kompetencegivende Supervisionsuddannelse, efterår 2017

Diplommodul

UCL udbyder de to supervisionsmoduler som et integreret forløb. Længere forløb giver erfaringsmæssigt bedre muligheder for fordybelse, udvikling af relationer og sammenhæng i de faglige elementer, som de to diplommoduler består af.

Tilmeld modul

Beskrivelse

OBS: søg økonomisk støtte op til kr. 25.000,- opgaver indenfor socialt arbejde i bred forstand.

Moduler

Teorier og perspektiver på supervision som metode i socialt arbejde (10 ECTS)

  • Formål: Tilegner sig og udvikler indsigt i supervisionsteori- og metode med særlig vægt på anvendelse af supervision inden for socialt arbejde.

Metoder i supervision indenfor socialt arbejde (10 ECTS)

  • Formål: Udvikle kompetence til at tilrettelægge og yde supervision af enkeltindivider og/eller grupper indenfor socialt arbejde, bredt forstået.

Du kan læse modulbeskrivelserne i Studieordning for Den sociale diplomuddannelse. Læs mere om den kompetencegivende Supervisonsuddannelse.

OBS: Du kan ikke kun vælge det ene modul - begge moduler skal lægges i kurven.

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb