Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge

Diplommodul

Ønsker du at blive kontaktperson for udsatte unge? På dette modul bliver du i stand til at koordinere en tværgående ungeindsats, som skal hjælpe de unge med at skabe større sammenhæng i deres hverdag frem mod uddannelse eller beskæftigelse.

Tilmeld modul

Bliv kontaktperson og sæt unge i fokus

Kompetencemål for Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge.

Fagligt indhold

Du vil på modulet opnå viden om, hvad kontaktpersonens rolle indebærer, og hvilken funktion du vil få som kontaktperson. Du vil også:

  • •Opnå grundlæggende viden om lovgivning på området, samt viden om etik i forhold til kontaktpersonens magtrelation
    •Få forståelse for de overgangsproblematikker der kan opstå i forbindelse med unges uddannelsesplaner, hvordan du reflekterer over disse og håndterer dem fremadrettet
  • •Opnå viden om uddannelsesplanlægning og hvordan du opretholder den unges motivation igennem forløbet

Udbytte

Når du har deltaget på modulet, vil du være i stand til at vurdere unges behov for støtte og efterfølgende kunne planlægge den indsats, der kræves.

  • Få en alsidig rolle som kontaktperson der indeholder både uddannelsesplanlægning, koordinering af indsatser og støttefunktionsopgaver
  • Kunne planlægge og formidle en proces som foregår gennem tværfaglig koordinering af den unges netværk
  • Kunne vurdere de unges behov for støtte og tilbyde en relevant indsats med fokus på den enkelte unge
  • Være i stand til at indgå selvstændigt i det tværfaglige samarbejde der hører under dét at være kontaktperson.

Målgruppe

Målgruppe for Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge er dig, der ønsker kompetenceudvikling, så du som kontaktperson i den kommunale ungeindsats får styrket din professionelle rolle. Modulet hører under Diplom i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK).
Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge er et valgfrit modul på uddannelsen.Modulet omfatter 10 ECTS.

Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb