Kultur, fortællinger og genrer

Diplommodul

Specialiser dig i it- og mediegenrer og deres pædagogiske funktion og lær om fortællingers grundstruktur, medier, genrer og udtryk.

Tilmeld modul

Kompetencemål for Kultur, fortællinger og genrer

På modulet udvikler du bl.a. dine kompetencer til at

  • arbejde didaktisk med kulturens fortællinger og genrer
  • reflektere over medialiseringens vilkår for udvikling og produktion af fortællinger og genrer
  • rammesætte produktions- og læreprocesser og oplevelser omkring fortællinger og genrer

Du får viden om samfundets medialisering og teknologiens indflydelse på fortællinger og genrer.

Du udvikler kompetencer til at analysere fortællinger, nye digitale genrer og multimodale tekster.

Du arbejder med mediedidaktiske designs med fortællinger og genrer, herunder at tilrettelægge og vurdere elevproduktioner.

Målgruppe for Kultur, fortællinger og genrer

Modulet er for dig, der vil styrke din viden om og kompetencer i kulturens fortællinger og nye genrer.

Derudover er modulet målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

27. januar 2020 - Odense M

Forløb