Læse- og skriveteknologi

Diplommodul

Ønsker du at gøre en forskel for børn, unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder? På Læse- og skriveteknologi lærer du, hvilke udfordringer skriftsproget kan indeholde, og hvordan du kan hjælpe til at få løst problemerne for folk med skriftsprogsvanskeligheder.

Tilmeld modul

Gør sproget til en leg!

Fagligt indhold

Du vil på modulet få indblik i, hvordan du hjælper børn, unge og voksne med skriftsproglige vanskeligheder.

Du vil også lære:

  • Hvordan du benytter IT for at optimere læremidlerne inden for læse- og skriveteknologi, særligt rettet imod skriftsprogsvanskeligheder
  • Hvordan du analyserer dig frem til, hvem der har behov for elektroniske hjælpemidler
  • Hvilke processer, der indgår i et læringsforløb omhandlende læsning, stavning og/eller skrivning.

Udbytte

Du vil efter deltagelse i modulet være i stand til at varetage læringsforløber om skriftsprog.

Du vil også kunne:

  • Benytte de relevante IT-læremidler for at hjælpe med skriftsprogsvanskeligheder
  • Planlægge, udføre og evaluere læringsforløb omhandlende læse- og skriveteknologi
  • Vejlede børn, unge og voksne i, hvad der er relevant for dem og hvordan man udvælger, anskaffer og benytter diverse skrive- og læsehjælpemidler
  • Vejlede børn, unge og voksne i eventuelle muligheder for dispensation eller særlig tilrettelagt undervisning.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Læse- og skriveteknologi er et fagspecifikt modul på studieretningen Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som dansklærer på skole og erhvervsskole.

Tilmeld modul

Forløb